BMI räknare

Ta reda på om du är överviktig
eller har en normal vikt.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

Beräkna BMI!

Här kan du räkna ut ditt BMI (förhållandet mellan din vikt och din längd) för att få reda på om du (kvinna eller man) behöver göra en livsstilsförändring.Undervikt (BMI: 0-18.5)

Ditt BMI visar att du är underviktig. Många är inte medvetna om att undervikt är negativt för hälsan. En hälsosam kroppsvikt är viktig för att du ska må bra. Att gå upp i vikt kan vara svårt för en del. Vår rekommendation är att du kontaktar din läkare eller annan sjukvårdspersonal för råd och vägledning.

Normalvikt (BMI: 18.5-25)

Ditt BMI visar att du är normalviktig. Viktminskning rekommenderas inte, men en hälsosam kost och fysisk aktivitet är bra för dig.

Övervikt (BMI: 25-30)

Ditt BMI visar att du är överviktig. För att bedöma din hälsorisk är det lämpligt att använda flera olika mätningskontroller. Om du som kvinna har ett midjemått större än 88 cm, eller om du som man har midjemått över 100 cm, har du ökad risk för livsstilssjukdomar. Det är viktigt att du inte ökar din vikt ytterligare, utan snarare försöker att minska den. Om ditt BMI är högre än 27 är risken för fetmarelaterade hälsoproblem högre. Nya undersökningar visar att kvinnor med BMI 27.3 samt män med BMI 27.8 har en ökad förekomst av högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdom.

Fetma (BMI: 30-35)

Ditt BMI visar att du har en hälsoskadlig övervikt. Du har ökad risk att få sjukdomar som diabetes typ II, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, sömnstörningar och belastningsskador. Om din vikt är etablerad på denna nivå och du har försökt att gå ner i vikt flera gånger samt har följdproblem, kan överviktsskirurgi vara något för dig. Akutläkarna kan erbjuda behandling i form av gastric ballonger och endoskopisk eleeve.

Allvarlig fetma (BMI: 35-40)

Ditt BMI visar att du har svår fetma. Om du har ett BMI på 35-39,9 har du en dramatiskt ökad risk att få sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, sömnstörningar, ofrivillig barnlöshet och belastningsskador. Överviktskirurgi kan vara lämpligt för dig. Vi erbjuder behandling i form av gastric ballonger och endoskopisk sleeve. Kontakta oss idag för icke-bindande och gratis rådgivning om överviktskirurgi.

Mycket allvarlig fetma (BMI: 40+)

Ditt BMI visar att du har mycket svår fetma. Du är redan sjuk eller har en dramatiskt ökad risk för diabetes typ II, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke, sömnstörningar, ofrivillig barnlöshet och belastningsskador. Vanligt är också psykiska problem kopplat till sin övervikt. Vi rekommenderar att du kontaktar din läkare. Vi kan erbjuda behandling i form av gastric ballonger och endoskopisk sleeve. Operationen är en hjälp att ändra din livsstil och få en bestående, normalvikt. Kontakta oss idag för icke-bindande och gratis rådgivning om överviktsoperation.

Endoskopisk Sleeve

Endoskopisk sleeve är en relativ ny metod inom fetmakirurgi. Denna typ av ingrepp lämpar sig för dig som har ett BMI mellan 30-40 och är motiverad att förändra sin livsstil med hjälp av kost samt fysisk aktivitet.

› Läs mer

Endast för vuxna!

BMI-räknaren gäller för vuxna med normal kroppsbyggnad (både män och kvinnor) .

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients