Koloskopi utan remiss

Koloskopi är värdefull för att diagnostisera kolorektal cancer och andra tarmproblem, inklusive screening för koloncancer. Vi kan erbjuda koloskopi inom max 1-2 veckor och utan remiss. Din hälsa är vår prioritet, och vi strävar efter att erbjuda snabb och tillgänglig vård.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

koloskopi undersökning

Vad är koloskopi?

Koloskopi är en medicinsk procedur som används för att inspektera tjocktarmen och ändtarmen noggrant. Denna undersökning utförs med hjälp av ett flexibelt rör, kallat koloskop, som förs in genom ändtarmen och genom hela tjocktarmen. Målet med koloskopin är att visuellt granska slemhinnan i tarmen för att upptäcka eventuella avvikelser, sjukdomar eller andra problem.

Under behandlingen koloskopi

Under en koloskopi kan vår kirurg undersöka slemhinnan i tjocktarmen i realtid. Detta möjliggör identifiering och utvärdering av eventuella förändringar, inklusive polyper, inflammation, tumörer eller andra avvikelser. Om det är nödvändigt kan vår specialist också ta vävnadsprover (biopsier) eller utföra små kirurgiska ingrepp under proceduren, såsom avlägsnande av polyper eller stoppande av eventuell blödning.

Förberedelser inför koloskopi

För att säkerställa att koloskopin är effektiv och säker måste patienten följa vissa förberedelser innan proceduren. Detta inkluderar vanligtvis en specifik kost och fasta under en viss tid innan proceduren. Det är också avgörande att rengöra tarmarna ordentligt för att säkerställa att inspektionen blir tydlig och noggrann.

Narkos finns

För patienter som kan uppleva oro eller obehag under koloskopin erbjuder vi möjligheten till narkos. Detta kan göra proceduren bekvämare och mindre stressande för patienten. Valet att använda sedering eller narkos kan diskuteras med vår specialist sjuksköterska/ kirurg och baseras på patientens önskemål och sjukdomens svårighetsgrad.

Vilka sjukdomar kan upptäckas via koloskopi?

Koloskopi är en viktig diagnostisk procedur som kan användas för att identifiera och övervaka ett antal sjukdomar och tillstånd i tjocktarmen och ändtarmen. Några av de sjukdomar och problem som kan upptäckas inkluderar:

Kolorektal cancer:

Koloskopi är en effektiv metod för tidig upptäckt av kolorektal cancer, vilket ökar chansen till framgångsrik behandling.

Polyper:

Polyper kan vara förstadier till cancer och kan avlägsnas under koloskopin.

Inflammatorisk tarmsjukdom:

Koloskopi kan användas för att diagnostisera och utvärdera inflammatoriska tarmsjukdomar såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Blödning i tjocktarmen:

Koloskopin kan användas för att hitta källan till blödning i tjocktarmen och vid behov stoppa blödningen.

Andra tarmrelaterade tillstånd:

Koloskopi kan också användas för att diagnostisera andra tarmrelaterade problem och följa upp tidigare kända sjukdomar.

Vad är koloncancer screening?

Koloncancer screening är en viktig hälsostrategi för att identifiera tidiga tecken på kolorektal cancer hos personer som inte har några symptom. Det innebär regelbundna koloskopier för att upptäcka eventuella förändringar i tjocktarmen och ändtarmen i ett tidigt skede, vilket ökar chansen att behandlingen blir framgångsrik. Screening är av stort värde för att förebygga koloncancer och förbättra patienternas överlevnad.

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients