Magballong

har tillfälligt pausat vår behandling med magballonger på grund av den ökande efterfrågan från patienter som söker medicinsk behandling av övervikt med preparat som Ozempic och liknande. Nya, effektiva mediciner är på väg och vi strävar efter att erbjuda de bästa alternativen för våra patienter. Vi ser fram emot att återuppta vår behandling när tiden är rätt.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

Ballong

Vad är magballong?

Intragastrisk ballong (även kallad magballong) är en form av viktminskningsbehandling. Behandlingen innebär att en ballong fylld med vätska placeras i magen för att öka mättnadskänslan, minska magsäckens motorik och därmed begränsa mängden mat som man äter.

Magballonger (6 och 12 månaders) placeras via gastroskop men 4 månaders magballong placeras via en liten, böjlig sond som sätts in genom munnen och ned i magen. Ballongen är fylld med medicinsk koksaltlösning och vissa av 12 månaders magballonger kan även justeras i storlek för att anpassas till patientens individuella behov.

Intragastrisk ballong används som en temporär behandling för viktminskning, vanligtvis under en period på fyra till tolv månader. Behandlingen är inte lämplig för alla och det är viktigt att diskutera för- och nackdelar med en läkare innan man beslutar sig för att genomgå behandlingen.

Det är också viktigt att notera att viktminskning med intragastrisk ballong inte är en enkel lösning och kräver också en hälsosam kosthållning och regelbunden motion för att vara effektiv.

Vi erbjuder 3 olika typer av magballonger

Du är välkommen att kontakta oss för en konsultation om vilken behandling som kan passa just dig.

Allurion

Allurion är en magballong gjord av polyuretan som sväljs av patienten i form av en kapsel.

Du som patient är vaken och denna metod kräver ingen narkos. Därefter fylls den med 550 ml saltvatten genom en tunn kateter vilket ger ökad mättnadskänsla. Efter cirka 4 månader absorberas magballongen av kroppen. Du som vill genomgå en icke kirurgisk medicinsk behandling mot övervikt och har ett BMI på minst 27 är välkommen att kontakta oss.

Pris: 38.000:-

Räkna ut ditt BMI

ORBERA™

Orbera magballong är avsedd för viktminskning utan kirurgi.

Själva ingreppet innebär att en ballong placeras i magsäcken via matstrupen med hjälp av ett endoskop. Ballongen fylls sedan med 600 ml koksaltlösning som minskar magsäckens volym, vilket gör att mättnadskänslan inträder snabbare i samband med måltider. Efter 6 eller 12 månader töms ballongen och tas bort från magsäcken som då har minskat i storlek. Detta ingrepp görs i narkos och du som patient ska ett BMI på minst 27.

Pris: 38.000:-

Räkna ut ditt BMI

ORBERA™

Orbera magballong är avsedd för viktminskning utan kirurgi.

Själva ingreppet innebär att en ballong placeras i magsäcken via matstrupen med hjälp av ett endoskop. Ballongen fylls sedan med 600 ml koksaltlösning som minskar magsäckens volym, vilket gör att mättnadskänslan inträder snabbare i samband med måltider. Efter 6 eller 12 månader töms ballongen och tas bort från magsäcken som då har minskat i storlek. Detta ingrepp görs i narkos och du som patient ska ett BMI på minst 27.

Pris: 48.000:-

Räkna ut ditt BMI

Spatz justerbar ballong

Denna typ av ballong fungerar som en Orbera ballong och fylls även denna på med 600 ml koksaltlösning.

Skillnaden är att Spatz kan fyllas på under behandlingstiden om du stannar av i din viktnedgång. Efter 6 eller 12 månader töms ballongen och tas bort från magsäcken som då har minskat i storlek. Detta ingrepp görs i narkos och du som patient ska ett BMI på minst 27.

Pris: 34.000:-

Räkna ut ditt BMI

Allmän information

Gastric ballongmetoden har givit tre gånger större viktminskning än med bara diet och motion. Ballongen är FDA-godkänd och en säker metod för att gå ner i vikt. Fler än 220 000 ORBERA™-ballonger har distribuerats över hela världen till över 80 länder.

Vad är Gastric Ballong?

Metoden är ett viktminskningsprogram som består av två delar, utformat för att ge effektiva och motiverande resultat som märks. Med denna metod kan patienter tappa tre gånger mer vikt än med bara diet och motion.

Programmet börjar med att en mjuk ballong läggs in i magsäcken för att hjälpa till att kontrollera matportionerna. Ballongen tar upp plats i magsäcken och hjälper dig att äta mindre måltider. Ballongen är tillfällig och ligger kvar i din magsäck under sex eller tolv månader, utan att någon operation eller några snitt behöver göras. Alla patienter får rådgivning av en grupp experter som kan omfatta dietist, psykolog och sjukgymnast. Efter att ballongen tagits bort fortsätter rådgivningen i ytterligare ett halvår.

Ingrepp

Med hjälp av ett milt lugnande medel utför vi ett icke-kirurgiskt ingrepp. Den tunna, tomma ballongen läggs ner i magsäcken, och fylls sedan med koksaltlösning till storlek som en grapefrukt. Utförandet tar 20-30 minuter och du går hem samma dag. Ballongen töms på koksaltlösning och plockas bort ur magsäcken.

Vad kan du förvänta dig?

  1. Viktminskningen är snabb. Den största förändringen sker normalt under de första tre månaderna.
  2. Patienter har tappat tre gånger mer vikt än med enbart diet och motion.
  3. Dina förändrade matvanor och dina egna ansträngningar att fortsätta vara aktiv, kommer att påverka resultatet i mycket stor utsträckning.

För att kunna få behandling med ballongen ska du:

  1. Vara vuxen.
  2. Ha ett Body Mass Index (BMI) på 30 till 40.
  3. Vara villig att delta i vårt program med medicinsk uppföljning.
  4. Inte ha några missbruksproblem.

Fördelar med ballong i magen

  1. Efter sex månader med magballong i vårt trestegsprogram har patienter tappat i genomsnitt 3,1 gånger mer vikt, än de med enbart kost- och motionsprogram.
  2. Bevisat bibehållen vikt även efter att ballongen tagits bort.
  3. Har hjälpt tusentals människor att tappa vikt i mer än 20 år.

Referenser

Directions For Use (DFU). ORBERA™ Intragastric Balloon System (ORBERA™). Austin, TX: Apollo Endosurgery, Inc.

Biverkningar

Den första veckan efter insättande av ballongen är det vanligt att du är illamående, kräks, har diarré och magsmärtor av varierande intensitet. Det brukar klinga av efter cirka en vecka då magsäcken anpassat sig. Beroende på symtomens intensitet kan din läkare skriva ut medicin mot illamående och kräkningar. Det är viktigt att de kostråd som ordinerats efterlevs. En sällsynt komplikation är tarmvred.

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients