Gastroskopi, undersökning av magsäcken

Vi kan erbjuda gastroskopi inom max 2 arbetsdagar och utan remiss. Din hälsa är vår prioritet, och vi strävar efter att erbjuda snabb och tillgänglig vård.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

Gastroskopi undersökning

Vad är gastroskopi?

Gastroskopi är en medicinsk undersökning där en flexibel slang, kallad gastroskop, används för att inspektera matstrupen, magsäcken och den övre delen av tunntarmen. Denna procedur utförs genom att föra gastroskopet genom munnen och ner i matsmältningskanalen.

Under behandlingen

Under gastroskopin kan kirurgen undersöka slemhinnan i matsmältningskanalen för att identifiera problem som inflammation, sår, tumörer eller andra avvikelser. Dessutom kan läkaren ta vävnadsprover eller genomföra små kirurgiska ingrepp, som att ta bort polyper eller stoppa blödningar.

Förberedelser inför gastroskopi

För att förbereda sig för gastroskopi behöver patienten fasta i sex timmar innan proceduren och följa specifika instruktioner. Valet att använda sedering eller narkos kan bero på patientens önskemål och sjukdomens svårighetsgrad.

Narkos finns

För patienter som kan uppleva oro eller obehag under gastroskopin erbjuder vi narkos för att säkerställa en bekväm upplevelse.

Vilka sjukdomar kan upptäckas?

Gastroskopi är en viktig undersökning som kan användas för att utreda och diagnostisera flera matsmältningsrelaterade sjukdomar, inklusive:

Vilka sjukdomar kan upptäckas?

Mag- och duodenalsår

Sår i magen eller tolvfingertarmen

Refluxsjukdom

Inflammation och skador på matstrupen på grund av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).

Cancer

Upptäcka cancer i magen, matstrupen och tolvfingertarmen i ett tidigt skede.

Inflammatorisk tarmsjukdom

Utvärdera inflammation i matsmältningskanalen orsakad av sjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Polyper

Upptäcka och ta bort polyper i magen och tarmarna för att förebygga cancer.

Celiaki

Diagnos av celiaki genom vävnadsprov från tarmen.

På Akutläkarna Specialistkliniken Heden arbetar vi med ett erfaret team av läkare och sjuksköterskor för att säkerställa att våra patienter får en trygg och kvalitativ vårdupplevelse. Vår gastroskopitjänst är en viktig del av vår strävan att diagnostisera och behandla matsmältningsrelaterade problem.