Gastroskopi

Akutläkarna i Göteborg erbjuder gastroskopi som är en undersökning av matstrupe, magsäck och tolvfingertarm via en tunn slang med fiberoptik.

Tel: 031 - 20 82 20
E-post: info@akutlakarna.se
Fråga oss

Vad är gastroskopi?

Gastroskopi är en medicinsk undersökning som används för att undersöka magsäcken och övre delen av tunntarmen (tolvfingertarmen). Det görs med hjälp av ett gastroskop, som är ett smalt, böjligt rör med en liten videokamera och ljuskälla på ena änden. Röret förs in genom munnen och ned i magsäcken för att låta läkaren undersöka insidan av magsäcken på en skärm. Gastroskopi används ofta för att upptäcka sjukdomar som magsår, refluxsjukdom, cancer eller för att ta biopsier. Det kan också användas för att lokalisera och ta bort föremål som har fastnat i magsäcken eller för att behandla blödningar. Gastroskopi är en säker och effektiv procedur.

När utför man en gastroskopi?

Smärta i övre delen av magen, sura uppstötningar, halsbränna eller misstanke om glutenintolerans utreds ofta med gastroskopi.

Förberedelse inför gastroskopin

Före undersökningen får du dricka en medicin som heter Minifom och som minskar skumbildningen i magsäcken. Vid behov blir man sprejad med lokalbedövning i halsen som skall sväljas och smakar lite beskt. Informera vårdpersonalen om du tidigare reagerat allergiskt på till exempel tandläkarbedövning. Genom bedövningen förlorar du tillfälligt känseln i svalget vilket gör att obehaget av instrumentet minskar. Ofta känns det som om svalget svullnar när känseln avtar, men någon egentlig svullnad är det inte fråga om.

Hur går undersökningen till?

Under undersökningen ligger man på vänster sida och får ett bitskydd i munnen som instrumentet förs in genom. På så sätt skyddas dina tänder och man undviker att bita i själva instrumentet.

Instrumentet förs ner via svalget och ner i matstrupen. Under själva undersökningen skall man undvika att försöka svälja den saliv som normalt bildas i munnen, utan låta den rinna ut på underlägget som lagts under kinden. Själva undersökningen tar vanligtvis 3-5 minuter. En gastroskopi gör inte ont, men kan kännas obehagligt just när instrumentet ska föras ner i matstrupen.

Om man skulle uppleva undersökningen som mycket obehaglig eller är väldigt orolig innan, finns möjlighet att få lugnande och avslappnande medicin i sprutform. Ett litet plaströr sätts i armvecket eller underarmen. Det sticks som vid ett vanligt blodprov och man använder röret till att spruta in medicinen. Lugnande medicin kan ge upphov till minnesförlust av den information som ges före, under och efter undersökningen.

Under gastroskopin kan vävnadsprover (biopsier) från slemhinnan tas. Ibland tas tester för Helicobacter, en bakterie som kan orsaka magsår. Om bakterien påvisas får du en antibiotikabehandling. Läkaren som gjort undersökningen ger besked om resultatet. Övriga prover skickas för analys för att utesluta olika sjukdomar. Detta svar kommer efter cirka 4 veckor, beroende på frågeställningen.

Efter undersökningen

Om du fått lokalbedövning får du inte äta eller dricka något på 60 minuter efter undersökningen. Detta för att svalget är bedövat och man riskera att få ner mat eller dryck i luftstrupen.

Om man fått lugnande mediciner får man stanna kvar på mottagningen en kort stund för övervakning. Du får heller inte köra något fordon under de närmaste 24 timmarna på grund av kvarstående effekt av mediciner. Du är välkommen att ringa oss dagen efter och prata med sköterskan för mer information.

Fråga oss

Om du har frågor eller funderingar, fyll i formuläret och skicka. Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Fel
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients