Förträngning i halspulsåder

Cirka 5-10 % av patienter som insjuknar med TIA eller lindrig slaganfall har förträngningar av sådan grad att operation bör övervägas.

Tel: 031 - 20 82 20
E-post: info@akutlakarna.se
Fråga oss

Karotisstenos

Cirka 5-10 % av patienter som insjuknar med TIA eller lindrig slaganfall har förträngningar (karotisstenoser) av sådan grad att operation bör övervägas.

Risken för återinsjuknande är störst veckorna efter insjunkandet. Därför det är viktigt att utredningen med bland annat mätning av stenosgraden (graden av förträngningen i halspulsådern) och remitteringen sker snabbt så att potentiella operationskandidater kan identifieras för adekvat terapi.

Vi har kompetens och utrustning för mätning av graden av förträngningen (ktenosgraden) i halspulsådern. Metoden genomgår ständigt kvalitetssäkring. Alla patienter undersöks av klinisk fysiolog och kärlkirurg.

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients