Ärrbråck

Ärrbråck är en vanlig komplikation till bukkirurgi och drabbar 11–20 procent av patienterna.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

Bukväggsbråck

Vad är ärrbråck?

Ärrbråck är en vanlig komplikation till bukkirurgi och drabbar 11–20 procent av patienterna. Ärrbråck består av en liten säck av bukhinna som glidit ut genom en glipa i bukväggen.

Symtom vid ärrbråck

Ärrbråck kan orsaka smärta, inskränkt rörlighet och vara kosmetiskt invalidiserande. De kan också ge upphov till allvarliga komplikationer, såsom inklämning av tarm eller annan vävnad.

Utredning

• Diagnosen är ofta enkel att ställa: patienten har ett i allmänhet vanprydande ärr med utbuktning och deformering av bukväggen. Ibland kan man känna fasciekanterna och uppskatta defektens storlek.
• Datortomografi kan ibland behövas vid oklar diagnos.
• Ultraljud kan övervägas hos strålkänsliga individer, tex gravida och barn.

Komplikationer vid ärrbråck

Om bråcket fastnar ute, blir hårt och ömt och inte går att trycka tillbaka i bukhålan, då är bråcket inklämt och det bör bedömas akut av en kirurg.

Behandling

Ärrbråck hos vuxna har en relativt hög risk för inklämning och de flesta anser att de bör opereras.

Operation

Operationen utförs vanligtvis i narkos eller lokalbedövning, eventuellt med extra lugnande mediciner. Detta är ett dagkirurgiskt ingrepp vilket innebär att du kan åka hem samma dag.

Operation är öppen kirurgi med suturplastik eller nätplastik. Detta innebär att man syr ihop bukväggen med en tråd i flera lager eller lägger in ett prolenenät som som förstärker bukväggen. Detta för att minska risken för att ett nytt bråck uppstår. Du får ligga kvar under några timmar på UVA och få lite fika. Sedan kan du åka hem.

Uppföljning efter operationen

Dagen efter operationen kommer du att kontaktas av vår operationskoordinator. Vi planerar därefter ett återbesök 10 dagar efter ingreppet.

Sjukskrivning

Vanligtvis behövs ingen sjukskrivning, du kan vara hemma från jobbet en vecka utan sjukskrivning. Du bör dock undvika tunga lyft och kraftigare fysisk ansträngning under några veckors tid.