Pilonidalcysta

Är du drabbad av smärta eller obehag i svanskotspartiet? Det kan vara ett tecken på en pilonidalcysta, en vanlig men ibland smärtsam hudtillstånd. Vi på Akutläkarna Specialistkliniken Heden är här för att erbjuda information och vård för personer som lider av pilonidalcysta.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

Pilonidalcysta

Vad är en pilonidalcysta?

En pilonidalcysta är en cysta som utvecklas nära svanskotet och kan orsaka smärta, svullnad och ibland infektioner. Cystan bildas oftast när hårtrådarna tränger in i huden och orsakar inflammation. Tillståndet kan vara både akut och kroniskt och kräver ibland medicinsk intervention för att lindra symtomen och förhindra återkommande infektioner.

Symtom på pilonidalcysta

Symtomen på en pilonidalcysta kan variera från person till person, men vanliga symtom inkluderar:

  • Smärta eller ömhet i svanskotspartiet
  • Rodnad eller svullnad runt cystan
  • Dränering av vätska eller pus från cystan
  • Feber eller frossa vid infektion

Vår expertis och behandling

På Akutläkarna Specialistkliniken Heden har vi erfarenhet av att behandla patienter med pilonidalcysta. Vårt medicinska team består av specialiserade läkare och sjuksköterskor som är engagerade i att erbjuda skräddarsydd vård för varje patient. Vi använder moderna diagnostiska metoder och behandlingstekniker för att hantera pilonidalcystor och minska risken för återkommande problem.

Behandlingsalternativ för pilonidalcysta

Beroende på svårighetsgraden av pilonidalcysta kan behandlingsalternativen inkludera:

  • Dränering av cystan
  • Antibiotikabehandling för att behandla infektioner
  • Kirurgisk excision av cystan och omgivande vävnad, i mer svåra fall

Kontakta oss för mer information

Om du misstänker att du har en pilonidalcysta eller har frågor om tillståndet är du välkommen att kontakta oss för en konsultation. Vi finns här för att erbjuda professionell vård och stöd för att hjälpa dig att hantera pilonidalcysta och återfå din livskvalitet.