Aterom

Aterom, eller talgkörtelcysta, bedöms och behandlas noggrant av våra specialister. Vid behov avlägsnas de enkelt genom operation under lokalbedövning, följt av smidig eftervård. Din hälsa är vår prioritet. Kontakta oss för konsultation.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

Aterom

Aterom är en vanlig hudåkomma som uppstår när talgkörtlar blir igentäppta. Hos Akutläkarna Specialistkliniken Heden utför våra specialister noggranna bedömningar för att fastställa diagnos och behandlingsbehov. Om det krävs avlägsnande, utförs en enkel operation med lokalbedövning, följt av smidig eftervård.

Bedömning av Aterom

Innan behandlingen påbörjas utför våra specialister en noggrann bedömning av ateromet. Detta innefattar en fysisk undersökning och vid behov bildundersökningar som ultraljud eller MR för att fastställa ateromets storlek och placering. Denna bedömning hjälper till att säkerställa att det inte finns några komplikationer eller förändringar i ateromet som kräver särskild uppmärksamhet.

Operation av Aterom

Om beslutet tas att avlägsna ateromet utförs ingreppet oftast som en enkel kirurgisk procedur. Under lokalbedövning gör vår specialist ett snitt i huden ovanför ateromet och tar bort det. Operationen är relativt smärtfri, och patienten kan normalt återgå till sina dagliga aktiviteter kort efter ingreppet.

Eftervård av Aterom

Efter operationen kan det vara nödvändigt att sy några stygn, beroende på snittets storlek. Ett förband kommer att appliceras över såret och bör bytas vid behov. Eftervården är vanligtvis enkel, och det är viktigt att hålla såret rent och torrt för att undvika infektion. Vår specialist kommer att ge specifika riktlinjer för eftervård och uppföljning, inklusive när eventuella stygn ska tas bort.

Kontakta oss

Vi är här för att erbjuda professionell bedömning, behandling och eftervård av aterom. Om du har några frågor eller vill diskutera din situation är du välkommen att kontakta oss för att boka en konsultation. Din hälsa och välbefinnande är vår prioritet.