bakgrund bild

Undersökning

Sigmoideoskopi

Akutläkarna i Göteborg erbjuder sigmoideoskopi som är en undersökning av endast den nedre delen av tjocktarmen. Ring eller mejla för mer information.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

Vad är sigmoideoskopi?

Sigmoideoskopi före, under och efter undersökningen är egentligen samma som en koloskopi.

Skillnaden är att det endast är den s-formade, nedre delen av tjocktarmen som undersöks, den så kallade sigmoideum. Undersökningen genomförs med hjälp av ett sigmoideoskop, en lång och böjlig slang med kamera, som doktorn för in via ändtarmen.

Med denna teknik kan doktorn på en TV-skärm se och undersöka nedre delen av tjocktarmen. I samband med undersökningen kan polyper och vissa andra sjukliga förändringar tas bort. Man kan även ta vävnadsprover för mikroskopisk undersökning.

☎ 031 - 20 82 20

E-post: info@akutlakarna.se

Besök: Engelbrektsgatan 59, 412 52 Göteborg

personal bild
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients