Endoskopisk sleeve

Vi har tillfälligt pausat vår operation och behandling för kirurgisk viktminskning på grund av den ökande efterfrågan från patienter som söker medicinsk behandling av övervikt med preparat som Ozempic och liknande. Det är spännande tider, och nya, mer effektiva mediciner är på horisonten.

Vi är dedikerade till att erbjuda de bästa behandlingsalternativen för våra patienter och ser fram emot att återuppta vår kirurgiska verksamhet när lämpligt.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

Endoskopisk sleeve, operation

Vad är endoskopisk sleeve?

Endoskopisk sleeve gastroplastry (ESG) är en typ av minimal invasiv bariatrisk kirurgi som används för att behandla övervikt och fetma. ESG utförs med hjälp av en endoskop, ett smalt instrument med en kamera som sätts in genom munnen och ner i magsäcken. Under proceduren minskas en stor del av magsäcken (ca 80%) med hjälp av stygn inne i magsäcken, vilket minskar dess kapacitet och begränsar mängden mat som du kan äta och absorbera.

ESG är en mindre invasiv procedure jämfört med traditionella magsäcksoperationer, som ofta kräver en öppen kirurgi. Eftersom endoskopet används för att utföra ESG, behöver patienten inte göra en stor öppning i buken och återhämtningen är oftast snabbare än för traditionella magsäcksoperationer. I regel går man hem efter 6 timmars observation på den post operativa enheten.

ESG är en av de mest effektiva behandlingarna för övervikt och fetma, och har visat sig vara en säker och effektiv behandling för många patienter. Men som med alla kirurgiska procedurer är det viktigt att diskutera eventuella risker och förväntade resultat med din läkare innan du bestämmer dig för att gå igenom en ESG.

Detta ingår i din överviktsoperation

1

Besök och uppföljning

Besök och uppföljning av läkare, sjuksköterska samt dietist. Du kommer att följas upp 12 månader efter din operation.

2

Blodprovstagning

Omfattande blodprovstagning inför operation som även tas om 1 år efter ditt ingrepp samt EKG vid behov.

3

Vård

Vård på postoperativavdelning och övernattning vid behov.

4

Utredning och behandling

Om komplikationer skulle uppstå ingår utredning och behandling av dessa.

5

Onlineträning

Du får tillgång till onlineträning med vår personliga tränare.

6

Operation

Operationen utförs av kirurg som är väl förtrogen med ingreppet samt övrig legitimerad personal.

Hur går det till?

Ingreppet innebär att ett endoskop under narkos förs ner i matstrupen och minskar magsäckens storlek inifrån. Detta ingreppet görs på insidan av kroppen och lämnar därför inga synliga ärr på huden. Ingreppet tar ca 45-60 minuter. Detta i sin tur medför snabbare återhämtning. Efter ingreppet upplever du ökad mättnadskänsla samtidigt som du får i dig mindre matportioner då magsäcken är betydligt mindre än innan. Ingreppet är reversibelt och magsäcken kan återställas till dess ursprungliga volym, till exempel vid graviditet.

Eventuella biverkningar

Första tiden efter ingreppet kan du känna dig illamående och ha lätt ont i magen. Dessa besvär brukar klinga av efter 1-2 veckor.

Uppföljning

Du kommer att få ett personligt kostprogram och uppföljning av vår dietist i ett år.

Pris: 100.000:-

Ring oss,Boka tid ☎ 031 - 20 82 20

E-post: info@akutlakarna.se

Besök: Engelbrektsgatan 59, 412 52 Göteborg

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients