bakgrund bild

Behandling av

Smärta

Smärta är en varningssignal från kroppen. All smärta är individuell och vi har alla olika smärttrösklar.

Tel: 031 - 20 82 20
E-post: info@akutlakarna.se

Smärtbehandling

Smärta är en varningssignal från kroppen. All smärta är individuell och vi har alla olika smärttrösklar.

Information

Smärta kan uppstå på grund av en fysisk skada eller på grund av att nervsystemet luras att registrera smärta av annan orsak. Om vi inte kunde känna smärta skulle vi riskera att drabbas av allvarliga skador och sjukdomar utan att få några varningssignaler.

Smärtsinnet fyller därför en viktig funktion. Ibland sänder dock nervsystemet ut larmsignaler i onödan, och smärtan blir ett långvarigt lidande utan att man kan visa på en bakomliggande sjukdom eller skada.

Vi på Akutläkarna har erfarna smärtspecialister som kan hjälpa dig med dina besvär och vilken behandling som passar för just dig.

☎ 031 - 20 82 20

E-post: info@akutlakarna.se

Besök: Engelbrektsgatan 59, 412 52 Göteborg

personal bild
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients