Gastric Bypass

Vi har tillfälligt pausat vår operation och behandling för kirurgisk viktminskning på grund av den ökande efterfrågan från patienter som söker medicinsk behandling av övervikt med preparat som Ozempic och liknande. Det är spännande tider, och nya, mer effektiva mediciner är på horisonten. Vi är dedikerade till att erbjuda de bästa behandlingsalternativen för våra patienter och ser fram emot att återuppta vår kirurgiska verksamhet när lämpligt.

031 - 20 82 20 info@akutlakarna.se

Välbeprövad kirurgisk metod mot fetma

Gastric bypass är en välbeprövad kirurgisk metod mot fetma som har praktiserats i över 50 år med positiva behandlingsresultat.

Hur går det till?

Metoden innebär att större delen av magsäcken och även en del av tunntarmen, genom ett kirurgiskt ingrepp, kopplas bort från näringsupptag och därmed åstadkommer en viktminskning. Kirurgen skapar en liten magsäcksficka och denna kopplas till tunntarmen. Magsäcksfickan rymmer en mindre mängd mat och detta får dig att känna dig mätt snabbare. Operationen ändrar också mättnadssignaleringen i mag-tarmkanalen, bland annat genom att ändra frisättningen av olika hormoner, vilket också leder till en tidigare mättnadskänsla. Mag-tarmkanalen tar upp färre kalorier eftersom maten ej passerar igenom större delen av magsäcken och den översta delen av tunntarmen.

Metod

Behandlingen utförs i de flesta fall med titthålsteknik men kan utföras som en öppen operation (genom ett snitt på buken). En effektiv behandling mot övervikt och man tappar i genomsnitt 70-75 % av övervikten under det första året. Detta innebär att en person som har 50 kg övervikt går ner ca 35 kg i vikt. Med tiden kan magsäcksfickan töjas något, vilket kan ge en viss viktuppgång. Långsiktigt ses en viktstabilisering med en bibehållen viktreduktion motsvarande 60-70% av övervikten.

Obs För tillfället utför vi ej gastric bypass.

Endoskopisk Sleeve

Endoskopisk sleeve är en relativ ny metod inom fetmakirurgi. Denna typ av ingrepp lämpar sig för dig som har ett BMI mellan 30-40 och är motiverad att förändra sin livsstil med hjälp av kost samt fysisk aktivitet.

Läs mer
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients