Gastroskopi

Akutläkarna i Göteborg erbjuder Gastroskopi som är en undersökning av matstrupe, magsäck och tolvfingertarm via en tunn slang med fiberoptik.

031 - 20 82 20    info@akutlakarna.se

Tid inom 1 dag

Vad är en Gastroskopi?

Gastroskopi är en undersökning där ett gastroskop, ett instrument som består av en tunn och böjlig slang som är ungefär en meter lång och en centimeter i diameter, förs in genom munnen, ner i svalget och vidare ner i magen och tolvfingertarmen. Längst fram finns en liten lins med belysning och ett datachip som överför bilder av slemhinnan till en TV- skärm.

Gastroskop

När utför man en gastroskopi?

Smärta i övre delen av magen, sura uppstötningar, halsbränna eller misstanke om glutenintolerans utreds ofta med gastroskopi.

Förberedelse inför gastroskopin

Ingen mat eller dryck är tillåtet 6 timmar innan undersökningen.

Före undersökningen får du dricka en medicin som heter Minifom och som minskar skumbildningen i magsäcken. Vid behov blir man sprejad med lokalbedövning i halsen som skall sväljas och smakar lite beskt. Informera vårdpersonalen om du tidigare reagerat allergiskt på till exempel tandläkarbedövning. Genom bedövningen förlorar du tillfälligt känseln i svalget vilket gör att obehaget av instrumentet minskar. Ofta känns det som om svalget svullnar när känseln avtar, men någon egentlig svullnad är det inte fråga om.

Hur går undersökningen till?

Gastroskopi gör inte ont och undersökningen tar ca 3-5 minuter.

Under undersökningen ligger man på vänster sida och får ett bitskydd i munnen som instrumentet förs in genom. På så sätt skyddas dina tänder och man undviker att bita i själva instrumentet.

Instrumentet förs ner via svalget och ner i matstrupen. Under själva undersökningen skall man undvika att försöka svälja den saliv som normalt bildas i munnen, utan låta den rinna ut på underlägget som lagts under kinden. Själva undersökningen tar vanligtvis 3-5 minuter. En gastroskopi gör inte ont, men kan kännas obehagligt just när instrumentet ska föras ner i matstrupen.

Om man skulle uppleva undersökningen som mycket obehaglig eller är väldigt orolig innan, finns möjlighet att få lugnande och avslappnande medicin i sprutform. Ett litet plaströr sätts i armvecket eller underarmen. Det sticks som vid ett vanligt blodprov och man använder röret till att spruta in medicinen. Lugnande medicin kan ge upphov till minnesförlust av den information som ges före, under och efter undersökningen.

Under gastroskopin kan vävnadsprover (biopsier) från slemhinnan tas. Ibland tas tester för Helicobacter, en bakterie som kan orsaka magsår. Om bakterien påvisas får du en antibiotikabehandling. Läkaren som gjort undersökningen ger besked om resultatet. Övriga prover skickas för analys för att utesluta olika sjukdomar. Detta svar kommer efter cirka 4 veckor, beroende på frågeställningen.

Efter undersökningen

Om du fått lokalbedövning får du inte äta eller dricka något på 60 minuter efter undersökningen. Detta för att svalget är bedövat och man riskera att få ner mat eller dryck i luftstrupen.

Om man fått lugnande mediciner får man stanna kvar på mottagningen en kort stund för övervakning. Du får heller inte köra något fordon under de närmaste 24 timmarna på grund av kvarstående effekt av mediciner. Du är välkommen att ringa oss dagen efter och prata med sköterskan för mer information.

Ring oss,Boka tid 031 - 20 82 20

Eller mejla: info@akutlakarna.se

Mån-Tors 8-17, fredagar endast förbokade tider.

Kl. 12:00 - 13:00 Lunchstängt.

Engelbrektsgatan 59, 412 52 Göteborg